top of page
  • Skribentens bildJulianna Werner

Hur jag strävar efter att erbjuda känslomässigt stöd som postpartumdoula

Att ge känslomässigt stöd innebär mer än att bara vara en bra lyssnare. I denna artikel listar jag på vilka tre olika sätt jag strävar efter att kommunicera empati, uppmuntran och omsorg till mina klienter som postpartumdoula.Sällskap


Det är viktigt att ha någon att dela sin postpartumupplevelse med. Jag är där för dig under en tid i ditt liv som annars kan kännas ganska isolerande. För att hedra detta stora privilegium ser jag till att alltid finnas tillgänglig för dig när som helst du behöver mig. En god relation är grundläggande för doulaomsorg, och denna typ av socialt stöd leder till positiva resultat som minskad risk för postpartumdepression och förbättrad anknytning mellan mamma och barn.


Icke-dömande stöd


Jag är bekväm med de känslor du kan uppleva som nybliven mamma. Du behöver aldrig känna att någon tanke eller känsla du har är fel. Jag accepterar dig som du är, och jag dömer dig inte. Jag respekterar också din familjs val och preferenser när det gäller föräldraskap, och jag strävar alltid efter att låta dig komma fram till dina egna lösningar istället för att ge mina råd utan tillåtelse.


Uppmärksamma din återhämtningsresa


Som postpartumdoula är jag expert på postpartumläkning och återhämtning. Genom att uppmärksamma dina framsteg vill jag få dig att känna att din hälsa och ditt välbefinnande är lika viktigt nu som det var när din bebis fortfarande låg i din livmoder. Jag besvarar alla frågor du kan ha om din återhämtning, ger dig trygghet och stärker ditt självförtroende.


bottom of page