top of page
  • Skribentens bildJulianna Werner

Hur mycket kostar en doula?

Uppdaterat: 13 maj

I Sverige kostar de flesta certifierade förlossningsdoulor mellan 12 000 och 20 000 SEK beroende på doulans ort, erfarenhet och tjänster. Det är viktigt att förstå vad som ingår och inte ingår i priset för en doula eftersom vissa kan ta betalt för tillägg som andra inkluderar i sina paket, eller till och med erbjuda tjänster utan någon formell utbildning/certifiering. I Sverige kostar de flesta certifierade postpartumdoulor mellan 350 och 850 SEK per timme.Hur mycket kostar en förlossningsdoula?


Kostnaden för att anlita en doula i Sverige varierar mellan 12 000 och 20 000 SEK.


Doulans kostnad kan bero på hennes erfarenhet, hur mycket hon har investerat i sin verksamhet och var hon befinner sig - i Stockholm kostar professionellt doulastöd mellan 18 000 och 20 000 SEK medan doulor i Malmö, Göteborg och andra delar av Sverige är billigare, i genomsnitt runt 14 000 till 16 000 SEK.


Hur mycket kostar en postpartumdoula?


Förutom förlossningsdoulor finns det också doulor som är specialiserade på att erbjuda expertvägledning, känslomässigt stöd och praktisk hjälp under postpartumperioden. I Sverige varierar de certifierade postpartumdoulornas timkostnad mellan 350 och 850 SEK. Många postpartumdoulor har en flexibel prissättning, beroende på antalet timmar du bokar.


Det finns också många förlossningsdoulor som erbjuder postpartumstöd utan att ha genomgått en specifik postpartumdoulautbildning. Priset för denna tjänst varierar mycket mellan enskilda förlossningsdoulor, där vissa tar så mycket som 1000 SEK per timme medan andra kostar 200 SEK per timme.


Hur mycket kostar en fertilitetsdoula eller abortdoula?


Vissa doulor erbjuder också känslomässigt stöd och vägledning till dem som genomgår en fertilitetsresa eller en abort. Dessa doulor kallas ibland “full spectrum doulas”. Eftersom det finns så få doulor som erbjuder dessa typer av tjänster finns det inte riktigt någon standard när det gäller prissättning och du kanske måste kontakta doulan för att få en prisuppgift.


Vad ingår i priset för en doula?


Förlossningsdoulor i Sverige erbjuder generellt ett standardpaket som inkluderar minst två förberedande möten under graviditeten, stöd under förlossningen och ett uppföljningsmöte några veckor senare. Doulan har jourtid från minst en vecka före ditt beräknade datum fram tills bebisen föds.


De flesta doulor arbetar också med en backup-doula som kan hoppa in om de blir sjuka, och om din doula har ett nära samarbete med sin backup kan hon ta med henne till ett av de förberedande mötena så att ni två får möjlighet att träffas.


Utöver detta lånar vissa doulor också ut smärtlindrande TENS-maskiner eller vetekuddar till sina klienter medan andra har ytterligare erbjudanden inkluderade eller som möjliga tillägg till sina paket, som profylaxkurser, gravidyoga, förlossningsfotografering eller tillgång till onlineportaler där de har samlat information för att hjälpa dig att förbereda dig för förlossningen.


Vad ingår inte i priset för en doula?


Även om kontinuerligt förlossningsstöd är den främsta anledningen till att blivande föräldrar anlitar förlossningsdoulor har några doulor en tidsgräns för hur länge de stannar vid en förlossning innan de kallar in en backup för att ta över. Se till att ha en konversation med din doula om detta i förväg.


Du bör också se till att din doula faktiskt har en backup om hon av någon legitim anledning inte kan närvara vid din förlossning eller om hon måste lämna innan den är över. Det är också bra att veta att vissa doulor ber dig att betala extra för en backup-doula.


Är det värt kostnaden att anlita en doula?


En doula erbjuder fysiskt och känslomässigt stöd under förlossningen, vilket ökar din naturliga frisättning av oxytocin och hjälper dig att hantera intensiteten i värkarna. Den här typen av personligt stöd kan vara ovärderligt om du föder på sjukhus, där barnmorskan, tidigare okänd för dig, normalt tar hand om flera födande kvinnor samtidigt och dessutom ersätts av en kollega när hennes skift är slut.


Det är värt att nämna att doulors kunskap och färdigheter varierar mycket. Doulautbildningar är helt oreglerade och de flesta är inte särskilt omfattande med bara fyra kursdagar. En doulautbildning kommer inte ensamt att göra någon till en förlossningsexpert. Det är upp till varje doula att hålla sig uppdaterad på aktuell forskning, investera i vidareutbildningar och fortsätta utveckla sina professionella färdigheter.


För vissa föräldrar kommer en doula inte att vara värd investeringen. Speciellt om du verkligen har ställt in dig på att ha en naturlig födsel på sjukhus och du förväntar dig att doulan ska hjälpa dig att undvika medicinska interventioner. Tyvärr ökar den kliniska miljön, sjukhusets rutiner och många barnmorskors brist på erfarenhet av naturliga förlossningar din risk för onödigt ingripande, med eller utan en doula.


Även om kontinuerligt förlossningsstöd är förknippat med förbättrade utfall innebär doulans begränsade inflytande i sjukhusmiljön att hon inte kan lova ett förbättrat utfall för just din förlossning.


Finns det sätt att få en doula för ett lägre pris?


Det finns flera sätt att anlita en doula för ett lägre pris. Om du har en begränsad budget kan du överväga att anlita en doula på distans. Detta erbjudande inkluderar vanligtvis förlossningsförberedelse, coaching och känslomässigt stöd via telefon eller video under hela din graviditet, förlossning och tidiga postpartum.


Om du letar efter en billigare doula kan du även överväga att vänta till sista minuten och anlita en expressdoula. Inte alla doulor erbjuder denna tjänst, vilken vanligtvis bara inkluderar närvaro vid förlossningen och ett uppföljningsmöte, men det kostar mycket mindre (ungefär 8 000 till 12 000 SEK). Risken finns dock att den doula du helst vill ha inte är tillgänglig med så kort varsel. Det kan vara värt att betala hela beloppet för att ha ditt förlossningsstöd säkrat i förväg.


Ett tredje alternativ är att leta efter en nyutbildad doula som erbjuder sina tjänster till ett kraftigt reducerat pris. Du kan hitta alla utbildade och certifierade doulor i Sverige listade här. Det kan till och med finnas fördelar med att anställa en ny doula. Hon kommer att ha all kunskap från doulautbildningen färsk i minnet, och hon kommer troligen vara mycket motiverad att stötta dig så bra hon kan.


bottom of page