top of page

Om Julianna Werner
 

Jag föddes i Stockholm och växte upp i det område som jag nu bor i med min partner Mason och vår son Penn som föddes hemma i september 2021. Mason är från Nya Zealand och vi pratar engelska hemma. Jag har också en kandidatexamen i engelsk lingvistik så jag talar engelska nästan lika flytande som jag talar mitt modersmål. Jag bestämde mig för att bli postpartumdoula efter min sons födsel. Jag insåg hur få resurser som finns tillgängliga för nyblivna föräldrar här i Stockholm och hur isolerande postpartumtiden kan vara. Jag har lärt mig om postpartumvård från olika mentorer med skilda kulturella bakgrunder och perspektiv. Jag kombinerar välbeprövad traditionell postpartumvård med modern forskning. Eftersom mat är mitt sätt att visa omtanke lagar jag också måltider som jag levererar hem till postpartumfamiljer runt om i Stockholm.

 

Kontakta mig om du vill inkludera mig i din postpartumperiod, veta mer om hur jag jobbar eller om du har några andra frågor. Det är en stor ära för mig att få hålla space för dig som går över tröskeln till moderskapet. 

Postpartumdoula Julianna Werner står i dörröppning med förkläde och ler

Min filosofi
 

Våra förmödrar visste att en kvinna som skapat och fött fram nytt liv behöver vila en period för att återfå sin vitalitet. Det är naturens lag. Den här viloperioden har olika namn i olika kulturer, la quarantena, den sittande måncykeln, barnsängstiden, the lying-in period, det heliga fönstret. Oberoende av varandra har alla dessa traditioner utvecklats kring samma grundprinciper – vikten av vila, värme, näring och gemenskap.

Nyblivna mammor har specifika behov som inte synliggörs tillräckligt i dagens samhälle. Vi är inte menade att gå igenom postpartum ensamma, ändå är det många idag som känner sig isolerade under den här perioden. Genom att hedra ditt behov att bli omhändertagen skapar du möjligheter för djupare läkning och en mjukare övergång till den här nya fasen i ditt liv.

En postpartumdoula är en investering för hela din familjs välmående.

För många är amningen, med allt som hör till, en central del av postpartum. Även om du ammat förut kan det vara svårt att få till ett bra grepp med en liten nyfödd. När det gäller amning så är min filosofi att du har rätt att amma om du vill, men du är inte skyldig att göra det. Det betyder att du har rätt till kvalificerat, icke-dömande stöd oavsett hur du väljer att mata ditt barn.

 

Den som erbjuder amningsstöd ska göra det baserat på den senaste forskningen, inte sina personliga erfarenheter. Det som funkar för en ammande kanske inte funkar för en annan. Som postpartumdoula har jag utbildats för att kunna ge stöd och råd till dig som försöker komma igång med amningen samt hjälpa dig att hantera vanliga och icke-akuta komplikationer. Det ligger också inom mitt ansvarsområde att hänvisa dig vidare om du behöver experthjälp.

Du är varmt välkommen att kontakta mig för att prata om hur jag kan stötta dig efter födseln.

Mina utbildningar
 

Utbildningar
  • Postpartum Doula Training med Om Baby & Wellness (2022)

  • Food as Medicine med Postpartum Healing Lodge (2022)

  • Helgad Födelsevärnare med Susannah Rickman och Kristina Turner (2022)

  • Grundutbildning i livsmedelshygien med Miljöcheck (2023)

  • HLR för spädbarn med Om Baby & Wellness (2023)

  • Yin Sanctuary med Gentle Traditions (2023)

Workshops

  • Herbal Supports for Postpartum med Carla Sage Birthwork (2023)

  • Cesarean Recovery Body and Emotions med Postpartum Healing Lodge (2023)

  • Postpartum Steaming Workshop med Rose Womb Steaming (2023)

Genom Om Baby & Wellness har jag utbildats för att förstå kroppens anatomi och fysiologi efter en födsel, ge råd för att främja läkning efter vaginal- och kejsarfödsel, upptäcka förlossningskomplikationer och förlossningsdepression, ge amningsstöd + lära ut bebisvård och säkerhet. Om Baby & Wellness Postpartum Doula Training är godkänd av ODIS (Organisationen för Doulor of Förlossningspedagoger i Sverige). Utöver detta har kursen Food as Medicine gett mig kompletterande kunskap för att kunna stötta postpartumläkning med hjälp av värmande och näringsrik mat och örter. 

Jag har också avslutat Sveriges första och enda utbildning för att bli Helgad Födelsevärnare/Sacred Birthkeeper. Kursen utgår från födseln som en källa till transformation. Den erbjuder en fördjupning i ämnen som rör fertilitet, befruktning, graviditet, födsel och postpartum samt verktyg, material och idéer för att kunna skapa ritualer och ceremonier kring födandet.

I övrigt har jag erfarenhet och kunskap om elimination communication/baby potting och baby-led weaning (BLW).

bottom of page